REDOVISNINGSBYRÅ

Bolaget och de anställda är medlemmar i FAR, branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.

Våra kunder som är små och medelstora företag finns inom många olika branscher. Kunderna är både AB, HB, Enskilda firmor, stiftelser och övriga. Hos oss sätts alltid kunden i fokus och en hög servicenivå är för oss en självklarhet.

Kontakt
Adress: Björkvägen 17 747 42 Gimo
Telefon: 0173-401 40, 070-654 12 29
E-mail: info@roosrk.se
Webb: roosrk.se