Fokusgrupp Rastplats Gimo

Visioner:
Uppsnyggad rastplats med markförbättring, stenlagda ytor för bänkar/bord, planteringar, belysning och parkeringar (se skiss nedan).
Snygga skyltar och en Knutmasso-staty eller liknande.

Fokusgruppen för Rastplatsen vill skapa en attraktiv rastplats för uppställning av lastbilar, husvagnar, husbilar och personbilar med en god standard och utrustning. Platsen skall kunna användas oavsett om du har något funktionshinder eller inte.
Här finns närheten till service, toaletter, informationstavlor, sittplatser med bord och soptunnor. Platsen skall vara ett bra alternativ för en kortare uppställning för trafikanter som vill stanna och koppla av.

Plasten kan bli ett varumärke för Gimo där vi lyfter fram våra största arbetsgivare Sandvik Coromant, Gimo Herrgård samt Hembygdsföreningen/Knutmassoföreningen.   

Gruppen planerar att söka medfinansiering genom Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, Östhammars kommun samt näringslivet i Gimo.
Det kommer även att behöva upprättas ett arrende och skötselavtal.

Vi samarbetar med:
Östhammars kommun, Lokala entreprenörer, företagarföreningen och Hembygdsföreningen/Knutmassoföreningen.

Kontakta din lokala ortssamordnare: Jennie Kjellberg, gimo@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun

Bilder:

Foto: Micaela Zackrisson 

Skiss över planerad yta:

Skiss: Micaela Zackrisson