Fokusgrupp Gimobadet

Det här har vi gjort:
Nytt staket
Rustat och byggt nya bryggor med en svikt
Fyllt på med ny sand
En flytbrygga
Röjt sly, förbättrat gräsmattor och fyllt på med sand
Renoverat omklädningsrum och toaletter (Östhammars kommun)
Nya grillplatser
Ny boulebana
Ny utedusch
Vedförråd
Klyva ved till grillplatserna
Stock-entrén har utsmyckats med en sjöjungfru i trä av motorsågskonstnären Hans Gustafsson
Sladda parkeringen
Byggt ett skjul för soptunnor
Vägen från parkeringen till grillplatser och kiosk anpassas för rullstolar mm.

Det här planeras:
Lekplats/motorikbana för de mindre barnen
Belysning av Sjöjungfrun i entrén
Fyra elstolpar för bättre belysning på området

Visioner:
Ramp ner i vattnet för dem med funktionshinder
Elstolpar för husbilar på parkeringen
Fågeltorn
Mountainbike-bana i anslutning till området som leder runt dammen

Projektansökan:
En projektansökan har lämnats in till Upplandsbygd för att göra Gimobadet mer tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättningar, sjukdom eller otrygghet i vatten. Med en badramp och möjlighet att låna en badrullstol, skulle det göra att många fler får tillgång till badet.

Vi har samarbetat med:
Östhammars kommun, Lokala entreprenörer och företagarföreningen.
I fokusgruppen för Gimobadet ingår både lokala företag och eldsjälar. Gruppen har ett tjugofemtal aktiva personer som ställer upp på arbetskvällarna med egen arbetsinsats och med maskiner. Utöver det så tillkommer även ortsbor med hejarop eller bjuder på hembakat. Totalt har det varit ett femtiotal aktiva under årens lopp.

Årets Gimobor 2018:
Alla som jobbat i fokusgruppen Gimobadet, utsågs till Årets Gimobor under Torgfesten.

Kontakta din lokala ortssamordnare: Jennie Kjellberg, gimo@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun

Bilder från Gimobadet: