Fokusgrupp Gimobadet

Det här har vi gjort:
Nytt staket
Rustat och byggt nya bryggor med en svikt
En flytbrygga
Röjt sly, förbättrat gräsmattor och fyllt på med sand
Renoverat omklädningsrum och toaletter (Östhammars kommun)
Nya grillplatser
Ny boulebana
Ny utedusch
Vedförråd

Det här planeras:
Stock-entrén färdigställs
Entrén utsmyckas med en jungfru i trä
Sladda parkeringen
Bygga ett eller flera skjul för soptunnor
Vägen från parkeringen till grillplatser och kiosk anpassas för rullstolar mm.
Gungställning för barnen
Fylla på med ny sand
Vassröjning
Klyva ved till grillplatserna

Visioner:
Ramp ner i vattnet för dem med funktionshinder.
Elstolpar för husbilar på parkeringen.
Belysningsstolpar
Fågeltorn
Motorikbana för de mindre barnen
Mountainbike-bana i anslutning till området som leder runt dammen.

Nästa möte/arbetsträffar:
Se flik: Attraktiva och levande orter/Gimo/Kommande möten

Vi samarbetar med:
Östhammars kommun, Lokala entreprenörer och företagarföreningen.
I fokusgruppen för Gimobadet ingår både lokala företag och eldsjälar. Gruppen har ett tjugofemtal aktiva personer som ställer upp på arbetskvällarna med egen arbetsinsats och med maskiner. Utöver det så tillkommer även ortsbor med hejarop eller bjuder på hembakat. Totalt har det varit ett femtiotal aktiva under årens lopp.

Årets Gimobor 2018:
Alla som jobbat i fokusgruppen Gimobadet, utsågs till Årets Gimobor under Torgfesten. Stort grattis!

Kontakta din lokala ortssamordnare: Jennie Kjellberg, gimo@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun

Bilder från Gimobadet: