Fokusgrupp Gimobadet

Visioner:
Stock-entrén färdigställs.
Vägen från parkeringen till rampen anpassas för rullstolar mm.
Ramp ner i vattnet för dem med funktionshinder.
Elstolpar för husbilar på parkeringen.
Ordna mer för barnen.
Koppling till Knutmasso även vid badet?
Fågeltorn.
Mountainbike-bana i anslutning till området som leder runt dammen.

Genomfört under året:
Nytt staket och stock-entré. 
Rustat och byggt nya bryggor, en flytbrygga med svikt.
Röjt sly, förbättrat gräsmattor och fyllt på med sand.
Renoverat omklädningsrum och toaletter (Östhammars kommun)
Nya grillplatser.
Ny boulebana.
Ny utedusch.

Årets Gimobor 2018:
Alla som jobbat i fokusgruppen Gimobadet, utsågs till Årets Gimobor under Torgfesten. Stort grattis!

Kontakta din lokala ortssamordnare: Jennie Kjellberg, gimo@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun