Fokusgrupp Gimo Torg

Visioner:
Fokusgruppen vill skapa en skulpturpark på Gimo Torg med ”knutgubbar” i ek, som skulpteras fram av vår lokala konstnär Hans Gustavsson. Totalt blir det 3 st. stora figurer (ca 300 cm) och 13-14 st. kortare (ca 140 cm höga) som symboliserar ett publikhav.
Vi vill använda oss av hållbara och lokala naturmaterial. Vi vill skapa ett socialt nätverk och bevara vår unika historia.

Gruppen vill skapa en attraktion som även lockar besökare till Gimo Torg och skapa en central samlingsplats som kan besökas dygnet runt.
Gimos egen ”selfieplats”.

En ljudpromenad anordnas runt våra sevärdheter med dess historia. QR-koder sätts upp som kan läsas av med mobil samt med bakgrundsljud. Här kan Gimo Hembygdsförening/Knutmassoföreningen bidra med historia och ljud, men även information om Knutmasso-muséet.

Fokusgruppen vill även snygga till och ordna bättre belysning i/runt statyerna och paviljongen.

Det här har vi gjort:
Hans Gustavsson har tagit fram en skiss på hur vi skulle kunna smycka torget med träfigurer som sågas ut på plats.
Jennie Kjellberg har varit i kontakt med elever på Vallonskolan. Vill dom vara med i utvecklingsarbetet och rita förslag på en bänkar som kan placeras kring statyerna?
En idéskiss är framtagen för att söka medel via Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling. Medfinansiering söks även genom Östhammars kommun och lokala företag.

Genom projektet Attraktiva och levande orter har Gimo fått ett rejält tillskott av vinter- och julbelysning.

Vi samarbetar med:
Visionen av Gimotorg förverkligas i samverkan med Hembygdsföreningen/Knutmassoföreningen, det lokala näringslivet, Östhammars kommun, ungdomar från Bruksgymnasiet, företagarföreningen samt föreningen för Aktivt stöd.

Kontakta din lokala ortssamordnare: Jennie Kjellberg, gimo@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun

Bilder:


Foto: Micaela Zackrisson

Skisser:


Skisser: Hans Gustavsson